top of page

"The first five years have so much to do with how the next 80 turn out".

~ Bill Gates Sr., Co-Chair of the Bill and Melinda Gates Foundation

About JPPPKKK

JPPPKKK... 

 

Pengarah NCDRC menyatakan bahawa, matlamat jawatankuasa ini di tubuhkan adalah untuk memastikan bahawa setiap kanak-kanak di Malaysia akan mendapat peluang yang sama rata untuk berjaya di sekolah berdasarkan akses yang saksama melalui sistem pembelajaran awal yang berkualiti tinggi.

Play is the highest form of research.
Next Meeting...
  • Date: TBA
  • Venue: TBA
Next Event...
  • Event: TBA
  • Date: TBA
  • Venue: TBA
bottom of page