top of page

Polytechnic - The Premier Industry-Led TVET Institution

Pembentangan oleh Bahagian Politeknik

Program PERMATA Seni

Pembentangan oleh PERMATA Seni

PERMATA Kurnia: Paradigma Baru dalam Perkhidmatan Autism

Pembentangan oleh PERMATA Kurnia

Amalan Terbaik dalam Asuhan Kanak-kanak

Pembentangan oleh Bahagian Kanak-kanak, Jabatan Kebajikan Masyarakat

Kepentingan Imunisasi

Pembentangan oleh Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia

Please reload

bottom of page