top of page

GARIS PANDUAN KANDUNGAN KREATIF MEDIA UNTUK KANAK-KANAK BAWAH 6 TAHUN

Kertas konsep garis panduan untuk penerbitan rancangan tv kanak-kanak di cetuskan dari Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Dan Pembangunan Kanak-Kanak Kebangsaan  (MJPPPPKK) Kali Ke 4, Bil 2 /2013 dan kali ke 5 Bil 3/2013.

 

Justeru, satu mesyuarat penyediaan kertas konsep garis panduan untuk penerbitan rancangan tv kanak-kanak diadakan pada 12 November 2013.  Ahli-ahli mesyuarat yang dijemput adalah dari Kementerian Kesihatan Malaysia, Unit Perancangan Ekonomi, Universiti Sains Islam Malaysia,  Kolej Perkembangan Awal Kanak-kanak, Radio Televisyen Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Coffee Table Book

 

Please reload

bottom of page